Komornik Sądowy przy SR w Cieszynie Jacek Jarek

ogłasza licytację na Działki zabudowana o pow. 816 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 10:00
Cena wywoławcza: 527 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1969/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wyzwolenia 
Miasto: Chybie
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

                                                                           

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik  Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek  Jarek  Kancelaria  Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

13 grudnia  2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 101 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 186/1 o pow. 816 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 405,63 m2  położonej w miejscowości Chybie ul. Wyzwolenia  4, posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00064555/9

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 791 000,00 zł. Cena wywoławcza - 2/3 wartości  oszacowania  527 333,33 zł. Rękojmia - 79 100,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat  szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.