Komornik Sądowy przy SR w Cieszynie Jacek Jarek

ogłasza licytację na Działki i działka zabudowana w miejscowości Cieszyn

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 10:30
Cena wywoławcza: 985 800,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1969/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Zaleskiego
Miasto: Cieszyn
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

                                                                           

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik  Sądowy  przy Sądzie  Rejonowym  w Cieszynie  Jacek  Jarek  Kancelaria  Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia  na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

13  grudnia  2016 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej  8, sala nr 101 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

działka nr 140 o pow. 1 713 m2, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o pow. użyt.  954,60 m2,  zapisana w KW nr BB1C/00012625/2,

działka gruntu nr 166/2 o pow. 348 m2,  zapisana w KW nr BB1C/00049393/4,

działka gruntu nr 139 o pow. 936 m2 stanowiąca parking i drogę dojazdową,  zapisana w  KW nr BB1C/00068782/7,

działka gruntu nr 165/3 o pow. 82 m2 jako przedmiot prawa wieczystego użytkowania,  zapisana w  KW nr BB1C/00079296/3;

 

tworzące gospodarczo zorganizowaną całość,  położone w miejscowości Cieszyn przy ul. Zaleskiego 3, posiadające księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie jw.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 478 700,00 zł. Cena wywoławcza - 2/3 wartości  oszacowania 985 800,00 zł. Rękojmia – 147 870,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat  szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.