Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 27,37 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 08:30
Cena wywoławcza: 103 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2683/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wężyka
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk w postępowaniach prowadzonych przeciwko dłużnikowi (…), zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali nr E-304 Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 63 położonego na szóstym piętrze w 10-piętrowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wężyka 15A w Krakowie, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 28,37 m2; dla lokalu została założona księga wieczysta nr KR1P/00298272/7 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 138 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 103 500,00 zł. Rękojmia wynosi: 13 800,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 13 1600 1013 0002 0011 5026 7001 BGŻ BNP Paribas Bank SA. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM do KM 2683/15 ul. Wężyka 15A/63”.

Nieruchomość można oglądać w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Od 01.01.2016 uchylono art. 2 pkt. 3 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W

związku z tym nabycie rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, który obciąża kupującego.