Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zastępca Asesor Agnieszka Młynarczyk-Izydorczyk

ogłasza licytację na Działki w miejscowości Łosewo

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 09:00
Cena wywoławcza: 356 325,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 812/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Łosewo
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Agnieszka Młynarczyk-Izydorczyk Asesor Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Łosewo 6, składająca się z działek o nr ewid. 6/3, 6/4, 6/5, o łącznej powierzchni 3,6955 ha.

Działka nr ewid. 6/3 o pow. 1,2656 ha ma kształt wydłużonego trapezu i stanowi użytki klasy LsIV – 0,0698 ha, RIIIb – 0,1094 ha, RIVa – 0,1368 ha, RIVb – 0,1007 ha, RV – 0,8489 ha.

Działka nr ewid. 6/4 o pow. 1,9998 ha ma część wydłużonego trapezu z wąską częścią dojazdową do drogi publicznej i stanowi użytki klasy: PsIV – 0,3750 ha, RIIIb – 0,2976 ha, RIVa – 0,3240 ha, RIVb- 0,2032 ha, RV – 0,7841 ha, W – 0,0159 ha.

Działka nr ewid. 6/5 o pow. 0,4301 ha zabudowana murowanym wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym. Pow. zabudowy: 104,60 m2, pow. użyt. 128,40 m2, z instalacja elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, alarmową.

Budynek składa się z:

parter: wiatrołap, korytarz, salon, pokój, kuchnia, łazienka z WC, kotłownia,

poddasze: hall, łazienka, WC, hall wypoczynkowy, trzy sypialnie.

Na działce posadowiona jest szopa drewniana o pow. 36 m2.

Gmina Pokrzywnica nie posiada obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualny sposób użytkowana – działki rolne;

stanowiącej własność dłużnika:

(…)

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pułtusku o nr OS1U/00046747/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 475 100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 356 325,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 47 510,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na rachunek komornika 83 1240 5309 1111 0000 5045 0969 lub w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej do dnia 19.12.2016 roku.

Stosownie do art. 953 §1  pkt. 5 ulegającą sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Zgodnie z art. 2.a ust. 1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.