Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć Kancelaria Komornicza w Kamieniu Pomorskim

ogłasza licytację na Działki, Świerzno

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 13:00
Cena wywoławcza: 54 774,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Świerzno
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00008329/3, SZ1K/00008429/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Świerzno 12, składających się z działek nr: 233/3, 233/4, 233/7, 233/8. Działka 233/4 o pow. 0,8592 m2 – nieruchomość gruntowa zabudowana fragmentami budynków bez wartości użytkowej stanowiącej kiedyś zakład przetwórstwa mięsnego, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00008429/4. Działka nr 233/3 o pow. 0,53 ha – nieruchomość gruntowa zabudowana fragmentami budynków bez wartości użytkowej stanowiących kiedyś zakład przetwórstwa mięsnego; działka nr 233/7 o pow. 0,3453 ha – nieruchomość gruntowa niezabudowana oraz działka nr 233/8 o pow. 0,1748 ha – nieruchomość gruntowa niezabudowana, dla których Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00008329/3.

 

Suma oszacowania SZ1K/00008429/4 dz. 233/4 wynosi 73 032,00 zł.

Cena wywołania SZ1K/00008429/4 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 774,00 zł.

 

Suma oszacowania SZ1K/00008329/3 dz. 233/3, 233/7, 233/8 wynosi 98 105,00 zł.

Cena wywołania SZ1K/00008329/3 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 578,75 zł

 

Poszczególne działki zostały wycenione następująco: dz. 233/3 – 45 050,00 zł; dz. 233/7 – 34 806,00 zł; dz. 233/8 – 18 249,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 303,20 zł dot. nier. SZ1K/00008429/4 oraz 9 810,50 zł dot. nier. SZ1K/00008329/3. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.