Komornik Sądowy przy SR w Braniewie Marek Karpiński Kancelaria Komornicza w Braniewie

ogłasza licytację na Działka o pow. 631 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 196,69 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 10:30
Cena wywoławcza: 267 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1295/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sadowa
Miasto: Frombork
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1B/00006761/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym w Braniewie I Wydział Cywilny, 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, sala nr VI, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…),

położonej: 14-530 Frombork, Sadowa 19,

dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00006761/4.

Opis nieruchomości: działka gruntu nr 236 o pow. 631 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej o 2,5 kondygnacjach naziemnych i 1 podziemnej o łącznej pow. użytkowej 196,69 m2. Budynek składa się na poziomie piwnic z garażu, 2 pomieszczeń gospodarczych, kotłowni i klatki schodowej, na parterze z jednego pokoju, kuchni z jadalnią, łazienki z WC, klatki schodowej i wiatrołapu, na I  piętrze z czterech pokoi, łazienki z WC i klatki schodowej, na poddaszu z 2 pokoi, pokoju połączonego z aneksem kuchennym, łazienki z WC i klatki schodowej.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 356 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 237 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 35 600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie, przy ul. Sądowej 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego pod sygn. akt I CO 371/14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.