Komornik Sądowy przy SR w Ostródzie Andrzej Roguszka Z-ca Maciej Garczyński

ogłasza licytację na Działki o pow. 0,6090 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 09:10
Cena wywoławcza: 28 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 859/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wilamowo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Andrzej Roguszka Z-ca Maciej Garczyński (tel. (89) 757 54 42) ogłasza, że dnia

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 9:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr III, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: nieruchomość stanowiąca działki gruntu o numerze 142/1 i 137/1 o powierzchni łącznej 0,6090 ha, położone w miejscowości Wilamowo, gm. Małdyty. Nieruchomość niezabudowana,

położonej: 14-330 Małdyty, Wilamowo,

dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą nr KW 32157 [EL2O/00032157/8].

 

Suma oszacowania wynosi 42 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 200,00na konto komornika:

Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 26 8843 0003 0032 4148 2000 0010

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 7.12.2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 757 54 42