Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk zastępca Czesław Walczak

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 245 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 13:30
Cena wywoławcza: 226 950,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1595/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Baczyńskiego
Miasto: Polkowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk (tel. (76) 746 18 05, fax. 04, 609 342 667) ogłasza, że dnia

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy Wrocławskiej 3 w sali nr VII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 976 obszaru 245 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym wzniesionym w zabudowie szeregowej położonej: 59-100 Polkowice, Baczyńskiego 18, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LE1U/00017674/1].

Właścicielem gruntu jest Gmina Polkowice. Użytkownikiem wieczystym działki gruntu nr 976 oraz właścicielem budynku stanowiącego odrębną nieruchomość jest dłużniczka (…).

 

Suma oszacowania wynosi 302 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 30 260,00 zł w gotówce lub na konto BNP PARIBAS BANK POLSKA SA O. Lubin 81 1600 1462 0008 0486 0358 3001najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 29.11.2016 r. godz. 10:00. W kancelarii komornika znajduje się odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.