Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Jacek Gołębiowski

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,50 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 14:30
Cena wywoławcza: 109 125,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2574/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Krucza
Miasto: Lubin
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Jacek Gołębiowski (tel. (76) 746 18 07)

ogłasza, że dnia

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławskiej 3 w sali nr II, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 63,50 m2, w tym: 4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój. Lokal mieszkalny usytuowany jest na VI piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

położonego: 59-300 Lubin, ul. Krucza 4/14, Lubin,

dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00033679/4.

 

Suma oszacowania wynosi 145 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 125,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy

oszacowania, tj. 14 550,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Lubinie 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060,

najpóźniej w dniu poprzedzającym termin przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą

nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie

przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 746 18 07