Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Marcin Mrozek

ogłasza licytację na Działka gruntu o pow. 0,1011 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-16 08:00
Cena wywoławcza: 13 725,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 227/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Łąkowa
Miasto: Jelenia Góra
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Marcin Mrozek (tel. (75) 643 59 41, fax (75) 640 10 29) ogłasza, że dnia

 

16 stycznia 2017 r. o godz. 8:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mającego siedzibę przy ul. A. Mickiewicza 21 w sali nr 121, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania ułamkowej części nieruchomości w udziale 1/6,

stanowiącej: działka gruntu oznaczona numerem geodezyjnym 59 o pow. 0,1011 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 19.12.2068 r. zabudowana budynkiem mieszkalnym, stanowiącym odrębną nieruchomość,

położonej: 58-560 Jelenia Góra, ul. Łąkowa 4,      

dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 16075 [NKW: JG1J/00016075/9].

 

Suma oszacowania wynosi 18 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 830,00 zł w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP Oddział 1 w Bolesławcu 70 1020 2137 0000 9002 0147 5474

(tytułem przelewu należy wpisać: rękojmia do sprawy KM 227/14) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 643 59 41