Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Małgorzata Powalska-Graba

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 34,80 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 13:00
Cena wywoławcza: 47 422,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 746/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Rakowice Wielkie
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 roku o godz. 13:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 301odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Rakowice Wielkie 51/B/4, gm. Lwówek Śląski.

Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze budynku. Składa się z przedpokoju, 2 pokoi, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 34,80 m2.

Lokal mieszkalny jest w średnim stanie technicznym, ogrzewanie c.o. z sieci kotłowni budynku. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 67828/1000000 nieruchomości wspólnej, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (JG1S/00015736/2)

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika.

 

Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00016639/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 63 230,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 47 422,50 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 6 323,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej n

ieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99.