Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zastępca Asesor Agnieszka Młynarczyk-Izydorczyk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 75,63 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 14:30
Cena wywoławcza: 131 800,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 39/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Płońska
Miasto: Nasielsk
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Agnieszka Młynarczyk-Izydorczyk Asesor Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Nasielsku przy ul. Płońskiej 41. Lokal położony na I piętrze budynku czterokondygnacyjnego, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, balkonu oraz piwnicy. Powierzchnia użytkowa: 75,63 m2, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pułtusku nr KW OS1U/00054315/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 197 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 131 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 19 770,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym (roboczym) licytację przelewem na rachunek komornika 83 1240 5309 1111 0000 5045 0969 lub w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej do dnia 20.12.2016 roku.

Stosownie do art. 953 §1  pkt. 5 ulegającą sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.