Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Przemysław Hetman

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o powierzchni 41,90 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 13:00
Cena wywoławcza: 105 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 419/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Solskiego
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO nr KW BY1B / 00131614/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Przemysław Hetman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Nowy Rynek 10 w sali nr 208, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego położonego: 85-125 Bydgoszcz, ul. Solskiego 3/56, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa pod numerem 675/2003 (adres spółdzielni: 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 12), dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00131614/1. Opis ograniczonego prawa rzeczowego: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Solskiego 3/56 o powierzchni 41,90 m2. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni i łazienki z WC. Położony jest na 10 piętrze. Właścicielem gruntu jest Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

 

Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 000,00. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0241 8140 (co najmniej na 2 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 419/16) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Batorego 4 pokój 11 nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem licytacji. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do licytacji.

Nieruchomość można oglądać w dniu 29.11.2016 r. od godz. 10:00-10:30. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Batorego 4, w pok. 11 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.