Komornik Sądowy przy SR w Świdnicy Ida Piecuch

ogłasza licytację na Działka zabudowana o powierzchni 0,1339 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 10:30
Cena wywoławcza: 47 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1424/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Mordechaja Anielewicza
Miasto: Strzegom
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW 1984 [NKW SW1S/00001984/4] położonej: 58-150 Strzegom, Mordechaja Anielewicza 47 (gmina: Strzegom, powiat: świdnicki, województwo: dolnośląskie). Nieruchomość obejmuje działkę ewidencyjną gruntu nr ew. 195 (obręb Osiedle Wschód Nr 2, AM-8) o powierzchni 0,1339 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. zabudowy 91,00 m2 pow. użytkowej 70,92 m2, budynkiem garażowym o pow. użytkowej 21,60 m2, pow. zabudowy 14,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 12,00 m2 pow. zabudowy 15,00 m2. Działka uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: instalację wodną, kanalizacyjną, energetyczną. Budynek mieszkalny częściowo podpiwniczony, posiada użytkowe poddasze. Na parterze budynku mieszkalnego znajdują się 4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, kotłownia, przedpokój, ganek ze schodami na poddasze oraz do piwnicy. Na poddaszu znajduje się 1 pokój oraz przedpokój. Część działki wolna od zabudowy utwardzona betonem, pozostałą część stanowi podwórze oraz sad owocowy. Budynek mieszkalny składa się z: Parter: pokój 11,53 m2, pokój 8,60 m2, pokój 19,33 m2, kotłownia 1,24 m2, kuchnia 3,37 m2,  Łazienka + WC  2,20 m2, pokój 5,52 m2, przedpokój 1,74 m2,  ganek 2,88 m2, Poddasze: pokój 8,70 m2, pokój 7,05 m2, Piwnica: 6,50 m2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń mieszkalnych PARTER - 55,17 m2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń mieszkalnych PODDASZE - 15,75 m2. Pomieszczenia przynależne - 7,74 m2. Razem powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych w budynku: 70,92 m2;

należącej  do dłużnika: (…),

położonej: 58-150 Strzegom, Mordechaja Anielewicza 47,

dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 1984 [NKW: SW1S/00001984/4].

 

Suma oszacowania wynosi 63 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  47 250,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 6 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 1020 5095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.   

Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 24.11.2016r. godzina 14:00. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.   W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 850 13 95.