KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WAŁBRZYCH Aleksandra Struzik Kancelaria Komoricza w Wałbrzychu

ogłasza licytację na Działka o pow. 79,42 m2 – udział 2/6

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 11:00
Cena wywoławcza: 37 425,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 344/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Baczyńskiego
Miasto: Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Aleksandra Struzik (tel./fax (74) 844 45 77) ogłasza, że dnia

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, mającego siedzibę przy Słowackiego 11, w sali nr 105 B, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

2/6 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…),

położonej: 58-300 Wałbrzych, ul. Baczyńskiego 19A, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1W/00012714/4.

 

 

Przedmiotem licytacji jest udział nr 3 stanowiący własność (…), wynoszący 2/6 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym na działce nr 49/2 w zabudowie luźnej wykonanej technologią tradycyjną o pow. użyt. 79,42 m2 i kubaturze V 359 m3 oraz budynkiem produkcyjnym na działce nr 49/1 o pow. użyt. 59,45 m2. Nieruchomość położona jest w Wałbrzychu przy ul. Baczyńskiego 19A, w dzielnicy Konradów. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr SW1W/00012714/4. Budynek mieszkalny nie jest użytkowany od około 10 lat (nie jest zamieszkały – pustostan), jest w bardzo złym stanie technicznym. Budynek produkcyjny murowany to ruina zakwalifikowana do rozbiórki. Według obowiązującego miejscowo planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość może być wykorzystana na cele mieszkaniowe i inne (działka 49/1). Nieruchomość stanowi łącznie własność czterech osób. Opisowi i oszacowaniu podlega wyłącznie udział dłużnika  Leszka Lehnerta wynoszący 2/3 niewydzielonej części nieruchomości.  

 

Suma oszacowania wynosi 49 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 990,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 844 45 77