Komornik Sądowy przy SR w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski

ogłasza licytację na Działka zabudowana o powierzchni łącznej 1,2400 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 09:00
Cena wywoławcza: 133 115,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Lipie
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na  podstawie  art. 953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu  

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie przy ul. Kusocińskiego 11 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny, budynek stodoły, teren części zabudowanej jest częściowo ogrodzony i zagospodarowany, uzbrojenie terenu stanowi sieć energetyczna oraz wodno-kanalizacyjna), stanowiącej własność (…), położonej we wsi Lipie, gmina Krasocin, stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie numerami: 56 i 71 Obręb 12 - Lipie o powierzchni łącznej 1,2400 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1W/00010589/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  177 486,00 zł. Cena wywołania wynosi – 133 115,00 zł, wartość rękojmi – 17 749,00 zł.