Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Ewelina Łącka

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,1030 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 09:30
Cena wywoławcza: 40 950,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 7/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wiśniowa
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 20 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa, stanowiącej własność dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR2Y/00007857/9.

Jest to niezabudowana działka o nr 869/6 o pow. 0,1030 ha.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 54 600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 40 950,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 5 460,00 zł.

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy komornika o nr: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88 2030 0045 1110 0000 0196 6360, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.