Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Andrzej Perzanowski Kancelaria Komornicza w Gdańsku

ogłasza licytację na Udziały w wysokości po 1/2 w lokalu mieszkalnym

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 13:00
Cena wywoławcza: 172 155,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 4829/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Ogińskiego
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Perzanowski (tel. (58) 344 54 67) ogłasza, że dnia

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku E Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, w sali nr E1.10A, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego należącego do: (…),   

stanowiącego: udziały w wysokości po 1/2 należące do (…) we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego o pow. 56,12 m2 na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. UWAGA: w księdze wieczystej istnieje niezgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym polegająca na nieujawnieniu faktu powstania rozdzielności majątkowej, a w konsekwencji udziałów w nieruchomości wspólnej,

położonego: 80-114 Gdańsk, Michała Ogińskiego 16/57,

dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdańsku-Północ prowadzi księgę wieczystą nr KW 50844 (NKW: GD1G/00050844/6).

 

Suma oszacowania wynosi 229 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172 155,00 zł.                              

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 22 954,00 w gotówce lub na konto komornika:

Pekao O. Gdańsk 64 1240 5442 1111 0000 5376 0465

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (58) 344 54 67