Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa we Własnej

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 10:45
Cena wywoławcza: 200 266,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 654/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Zdrojowa
Miasto: Własna
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 10:45

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, położonej w miejscowości Własna (gmina Starcza) przy ul. Zdrowej 37 i 39, stanowiącej własność dłużników (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00057120/3 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 300 400,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 200 266,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa: 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 30 040,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg), co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XV Co 798/16.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji

dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.