Komornik Sądowy przy SR w Pabianicach Mariusz Kuźniak

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 1 034 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 11:00
Cena wywoławcza: 893 475,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2671/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Nowotki
Miasto: Pabianice
Województwo: łódzkie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak (tel. (42) 211 37 89) ogłasza, że dnia

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę przy ul. Partyzanckiej 105/127, p. IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…),

stanowiącej: nieruchomość, składa się z 2 działek o nr 1217 i 1218/1 o łącznej pow. 1 034 m2, stanowiących

fizyczną i funkcjonalną całość; zabudowanych kompleksem budynków handlowo-usługowo-biurowo-mieszkalnym. Budynek nr 1 położony przy ul. Nowotki – 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony; na parterze pomieszczenia handlowo-usługowo-biurowe (pomieszczenie biurowe też na I piętrze) o pow. 219,35 m2 oraz lokal mieszkalny wydzielony na I piętrze o pow. 54,67 m2. W budynku stolarka okienna aluminiowa i PCV. Budynek nr 2 usługowo-handlowy położony wzdłuż południowej granicy nieruchomości, o pow. użyt. 294,16 m2, parterowy, niepodpiwniczony, stolarka okienna PCV antywłamaniowa. Budynek kotłowni położony pomiędzy budynkami 1 i 2, o pow. 27,39 m2, parterowy, wyposażony w piec gazowy dwufunkcyjny obsługujący budynki 1 i 2. Budynek nr 2 oddany w najem do 01.06.2018 r. Część powierzchni zabudowy na nieruchomości przekracza granicę działek zajmując 10 m2 sąsiedniej działki gruntu o nr ew. 1218/2 – KW LD1P/00026747/3.

 

Suma oszacowania wynosi 1 191 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 893 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 119 130,00 zł w gotówce lub na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Pabianicach 52 1240 3044 1111 0010 3070 7990 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.