Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 65,98 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 10:00
Cena wywoławcza: 108 300,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 133/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Myślibórz
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak (tel. (95) 747 22 46, fax (95) 747 93 47) ogłasza, że dnia

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę przy ul. Niedziałkowskiego 6, w sali nr 3, odbędzie się 

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej nr 8, na IV piętrze w budynku wielorodzinnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Myśliborzu, usytuowanym na działce 771 o pow. 1,7219 ha, składającej się z przedpokoju, 4 pokoi, kuchni, łazienki i wc o pow. użytkowej 65,98 m2 z którym związany jest udział wynoszący 50/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz taki sam udział we współwłasności w częściach wspólnych budynku, położonej:  74-300 Myślibórz, os. Słowiańskie nr 7/8, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1M/00040205/6 dla lokalu i nr KW SZ1M/00037059/3 dla budynku i gruntu.

 

Suma oszacowania wynosi 144 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu  o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gorzowie

03 1020 1954 0000 7102 0045 6392

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.