Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 29,97 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 10:15
Cena wywoławcza: 76 275,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2275/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kościelna
Miasto: Barlinek
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak (tel. (95) 747 22 46, fax (95) 747 93 47) ogłasza, że dnia

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę przy ul. Niedziałkowskiego 6, w sali nr 3, odbędzie się 

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki o pow. użytkowej 29,97 m2 (położonego – III piętro) z przynależna mu piwnicą o pow. 2,07 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym na działce nr 2126/4 o pow. 0,1138 ha, położonego: 74-320 Barlinek, ul. Kościelna 9/8, dla którego Sąd Rejonowy w Myśliborzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1M/00035541/5 dla lokalu i nr KW SZ1M/00041342/5 dla budynku i gruntu.

 

Suma oszacowania wynosi 101 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 170,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu  o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gorzowie

03 1020 1954 0000 7102 0045 6392

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.