Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 53,61 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 10:50
Cena wywoławcza: 81 333,30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2037/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Os. Słowiańskie
Miasto: Myślibórz
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak (tel. (95) 747 22 46, fax (95) 747 93 47) ogłasza, że dnia

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 10:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu, ul. Niedziałkowskiego 6, sala nr 3, odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości - ograniczonego prawa rzeczowego  - własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, usytuowanego na III piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na działce nr 773 o pow. 14 125 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 53,61 m2; należącego do dłużnika: Ryszard Konefał;

położonego: 74-300 Myślibórz, os. Słowiańskie 37/8, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” (adres spółdzielni: Myślibórz, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2),

dla którego Sąd Rejonowy w Myśliborzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00021537/3 dla lokalu i nr SZ1M/00037061/0 dla budynku.

 

Suma oszacowania wynosi 122 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 333,30 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 200,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu  o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gorzowie

03 1020 1954 0000 7102 0045 6392

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.