Komornik Sądowy przy SR w Bochni Anna Papież

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Rozdziele - udziały

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 09:20
Cena wywoławcza: 60 013,69
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 5/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Rozdziele
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 9:20

 

 w Sądzie Rejonowym w Bochni, sala nr 119, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/4 cześć oraz udziału wynoszącego 3/4 części nieruchomości położonej w miejscowości Rozdziele gm. Żegocina, oznaczonej jako działka nr 551 o pow. 1,2700 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o nr porządkowym 65 i budynkami gospodarczymi, objętej księgą wieczystą o numerze TR1O/00062636/1, stanowiącej własność dłużnika (…) w 1/4 części oraz dłużnika (…) w 3/4 częściach na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Dziaka posiada kształt nieregularny i rozciąga się w kierunku północ-południe ze znacznym spadkiem w kierunku południowym. Dojazd do nieruchomości jednostronny od strony południowej z drogi gminnej asfaltowej poprzez drogę utwardzoną płytami betonowymi.

Z własnością działki nr 551 połączone jest prawo przejazdu, przechodu i przegonu istniejącym szlakiem drożnym oznaczonym na wyrysie z mapy ewidencyjnej z dnia 17 grudnia 2004 r., przebiegającym przez działki nr 552/3, 543/2. Z nieruchomością związane jest ograniczone prawo rzeczowe, tj. dożywotnia, bezpłatna służebność osobista, polegająca na prawie korzystania z jednego pokoju znajdującego się na parterze domu od strony południowo-wschodniej oraz wspólnych: kuchni, łazienki i przynależności w domu mieszkalnym na rzecz Czesława Szewczyka oraz Cecylii Szewczyk.

 

Licytant przystępujący do licytacji nieruchomości musi spełniać wymagania wskazane w treści Ustawy o kształtowaniu ustroju z dnia 11 kwietnia 2003 r. w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 

Cała nieruchomość z uwzględnieniem służebności oszacowana jest  na kwotę: 320 073,00 zł.

 

Licytowany udział 1/4 oszacowany jest na kwotę: 80 018,25 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 60 013,69 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 8 001,82 zł w gotówce lub na konto Komornika

nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592,

najpóźniej w przeddzień licytacji (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika).

 

Licytowany udział 3/4 oszacowany jest na kwotę: 240 054,75 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 180 041,06 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 24 005,47 zł w gotówce lub na konto Komornika

nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592,

najpóźniej w przeddzień licytacji (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość, tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły  oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 01.12.2016 r. w godz. 11:00-12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Sądecka 1 A.