Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie

ogłasza licytację na Działka nr 34/4 o pow. 0,1900 ha - zabudowana

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 14:00
Cena wywoławcza: 123 637,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1268/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Stawowa
Miasto: Dobrzykowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1O/00008614/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie  Andrzej Paluszek   (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w  budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 34/4 o pow. 0,1900 ha zabudowaną parterowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym, przedwojennym o pow. zabudowy 138 m2 (budynek umownie podzielony jest na dwie niezależne części, z których każda posiada oddzielne wejście z zewnątrz) oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 68 m2, należącej  do dłużnika: (…), położonej: 55-003 Czernica, Dobrzykowice przy ul. Stawowej 65, dla której  Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1O/00008614/7.  

 

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 164 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   123 637,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 485,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu

o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić  w kasie kancelarii lub na konto  komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99