Komornik Sądowy przy SR w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń

ogłasza licytację na Działka o pow. 1734 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 09:00
Cena wywoławcza: 193 333,34
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1517.07
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Lipowiecka
Miasto: Płaza
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, sala 08 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 734/1 o powierzchni 1 734 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Płazie, przy ul. Lipowieckiej 47f, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00009186/2.

Nieruchomość nie posiada  uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 290 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 193 333,34 zł.

Rękojmia: 29 000,00 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić komornikowi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o. Chrzanów

podając jednocześnie tytuł wpłaty.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

W związku ze zmiany ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.