Komornik Sądowy przy SR w Staszowie Witold Heciak Kancelaria Komornicza w Staszowie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 26,70 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 15:00
Cena wywoławcza: 42 900,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jana Pawła II
Miasto: Staszów
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 15:00

 

w Sądzie Rejonowym w Staszowie, sala nr 130, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego nr 38 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Staszowie przy ul. Jana Pawła II 14, gmina Staszów,

stanowiącego własność dłużnika (…),

dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1A/00026616/5.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju o powierzchni użytkowej 26,7000 m2 oraz przynależnej piwnicy.

Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę: 64 350,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 42 900,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 6 435,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość powyższą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00. Natomiast operat szacunkowy nieruchomości, sporządzony przez biegłego, można przeglądać w Kancelarii Komornika w Staszowie przy ul. Wschodniej 13/315.

Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 864 23 50