Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Paweł Paradziński, Kancelaria Komornicza w Lublinie

ogłasza licytację na Działka o obszarze 0,1077 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 10:00
Cena wywoławcza: 402 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 402/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wilczopole
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Paweł Paradziński (tel. (81) 442 72 43) ogłasza, że

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku, I Wydział Cywilny (I Co 1541/16), sala nr XV odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, należącej do dłużnika: (…), położonej: 20-388 Lublin 6, Wilczopole, gm. Głusk, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LU1I/00311877/9].

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji nr 60/21 o obszarze 0,1077 ha, zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Działka gruntu posiada kształt prostokąta o wymiarach 34 m x 31,5 m, dłuższym bokiem przylega do pasa drogi powiatowej.

 

Suma oszacowania wynosi 603 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 402 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 60 300,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Lublinie 16 1240 5497 1111 0010 5517 9129

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do 7.12.2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.