Komornik Sądowy przy SR w Świdnicy Krzysztof Rogowski

ogłasza licytację na Nieruchomość w miejscowości Świdnica

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 13:00
Cena wywoławcza: 103 533,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 178/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Okrężna
Miasto: Świdnica
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Krzysztof Rogowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 309, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 58-100 Świdnica, ul Okrężna 49/4, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SW1S/00069975/2.

Suma oszacowania wynosi 155 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 103 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 530,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na rachunek bankowy komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.