Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Piotr Tomaszewski

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa, działka nr 23

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 12:30
Cena wywoławcza: 365 550,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1133/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Węgorzewska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski kancelaria komornicza: Poznań, ul. J. Chociszewskiego 21/6 zawiadamia, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r.  o godz. 12:30

 

w kancelarii Komornika Sądowego odbędzie się

 

P I E R W S Z A  LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako (grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość), położonej w: 60-466 Poznań, Węgorzewska 5  w trybie egzekucji uproszczonej, księga wieczysta nr PO1P/00030116/9.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 487 400,00 zł. Cena wywołania wynosi kwotę:  365 550,00 zł.

Licytant zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 48 740,00 zł przelewem na rachunek bankowy: Komornik Sądowy Piotr Tomaszewski PeKaO nr 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 podając sygn. sprawy KM 1133/15 (tytułem rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej na pół godziny przed wywołaniem licytacji.

 

Ze względów bezpieczeństwa mając na uwadze wysokość rękojmi komornik sądowy rekomenduje wpłaty kwoty 48 740,00 zł przelewem na rachunek bankowy komornika sądowego jw. Nabywca zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 871 kpc zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części traci prawa wynikające z przybicia zgodnie z treścią art. 872 § 1 kpc. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik działając zgodnie z dyspozycją art. 872 § 3 kpc ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. tel. (61) 222 49 94, fax (61) 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl