Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 879 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 09:10
Cena wywoławcza: 507 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3571/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Chmieleniecka
Miasto: Bożepole Wielkie
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. (58) 672 14 99) ogłasza, że dnia

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 9:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość,

położonego: 84-214 Bożepole Wielkie, Chmieleniecka 2,

w skład którego wchodzi działka gruntu o powierzchni 879 m2 zabudowana pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 441,70 m2,

należącego do dłużnika: (…),

dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00049942/7.

 

Suma oszacowania wynosi 676 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 507 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 67 600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.