Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Katarzyna Skoczeń Kancelaria Komornicza w Słupsku

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 68,40 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 14:00
Cena wywoławcza: 62 666,67
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2049/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: 22 lipca
Miasto: Główczyce
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1S/00065998/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 953

kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość stanowiącego własność dłużników: (…) na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonego w miejscowości Główczyce, ul. 22 lipca 7/7, o powierzchni 68,40 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00065998/4 wraz z prawem współwłasności do 13/100 części gruntu oraz 13/100 części wspólnych nieruchomości opisanej w księdze wieczystej o numerze SL1S/065883/5.

 

Suma oszacowania wynosi 94 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 62 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 400,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w Kancelarii a także na konto komornika w banku:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku

61 1020 4649 0000 7502 0008 6108.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie czternastu dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przysądzeniu jego własności na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.