Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Jacek Pałka zastępca Komornik Sądowy Joanna Wróblewska Kancelaria Komornicza w Chojnie

ogłasza licytację na Nieruchomości w Strzelczynie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 14:15
Cena wywoławcza: 53 100,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 575/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Strzelczyn
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE

 

Joanna Wróblewska z-ca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Jacka Pałki Kancelaria Komornicza w Chojnie ogłasza na podstawie art. 955 §1 i §3 kpc, że w dniu

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 14:15

 

w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Gryfinie I Wydział Cywilny odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1.    nieruchomości w postaci: działek niezabudowanych nr 311/5 oraz 375/2 – grunty pod wodami, obręb Strzelczyn, o pow. 2,9673 ha, położonej w miejscowości Strzelczyn, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00003701/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 131 900,00 zł, natomiast cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 98 925,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 13 190,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

2.    nieruchomości w postaci: działek nr 298/2 oraz 376, obręb Strzelczyn, o pow. 1,65 ha, położonej w miejscowości Strzelczyn, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00001692/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 70 800,00 zł, natomiast cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania. tj. kwotę: 53 100,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 7 080,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

3.    nieruchomości w postaci: działki nr 311/3 – grunt rolny zabudowany, obręb Strzelczyn, o pow. 1,4400 ha, położonej w miejscowości Strzelczyn , powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00053940/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 290 900,00 zł, natomiast cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 218 175,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 29 090,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

4.    nieruchomości w postaci: działki nr 311/14 – grunty pod wodami, obręb Strzelczyn, o pow. 3,99 ha, położonej w miejscowości Strzelczyn, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00026102/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 152 000,00 zł, natomiast cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 114 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 15 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

5.    nieruchomości w postaci: działki nr 232/3 – grunty pod wodami, o pow. 4,21 ha, położonej w miejscowości Kamienny Jaz, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00030140/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 163 400,00 , natomiast cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 122 550,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 16 340,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 26 1240 3581 1111 0010 4440 7745 Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Myśliborzu.