Komornik Sądowy przy SR w Siemianowicach Śląskich Ewa Hejniak-Misiorek

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Siemianowicach Śląskich

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 09:30
Cena wywoławcza: 65 400,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 34/02
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Budryka
Miasto: Siemianowice Śląskie
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich Ewa Hejniak-Misiorek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 1.09 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: odrębna własność lokalu numer 3 położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budryka 14, dla którego SR w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA1I/00018028/1.

Stanowiącej własność dłużnika (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 87 200,00 zł. Na nieruchomości ciąży dożywotnia bezpłatna służebność mieszkania i użytkowania całej nieruchomości – służebność wyceniona przez biegłego na 70 800,00 zł. Potencjalni nabywcy powinni wziąć pod uwagę treść art. 1000 § 3 kpc.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 65 400,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 241 01 11