Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie Z Siedzibą w Świdniku Wojciech Chomicki

ogłasza licytację na Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 0,1674 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 08:30
Cena wywoławcza: 367 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 386/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kalinówka
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wojciech Chomicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 110/34 o pow. 0,1674 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 7 – Kalinówka, gm. Głusk, w miejscowości Kalinówka nr 122; zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, wolnostojącym, wzniesionym w konstrukcji tradycyjnej murowanej; o pow. użyt. 158,70 m2, garaż w bryle budynku. Nieruchomość jest własnością (…) na prawie wspólności ustawowej; księga wieczysta KW nr LU1I/00147429/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 490 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 367 500,00 zł.

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 49 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (tj. 6 grudnia 2016 r.).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można również wpłacić na rachunek komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 38 2030 0045 1110 0000 0212 4400.