Komornik Sądowy przy SR w Koszalinie Maciej Kucharski

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 36,73 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 14:00
Cena wywoławcza: 45 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 850/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sygietyńskiego Tadeusza
Miasto: Koszalin
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski (tel. (94) 342 39 89) ogłasza, że dnia

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie mającego siedzibę przy ul. Andersa 17 w sali nr  6A, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 i 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny o powierzchni 36,73 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w nieruchomości wspólnej wynoszącym 150/10000 położony pod adresem: 75-527 Koszalin, ul. Tadeusza Sygietyńskiego 5/6, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1K/00041017/5.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 136 000,00 zł, zaś suma oszacowania jednego udziału 1/2 wynosi 68 000,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 333,33 zł za jeden udział 1/2.

Licytant przystępujący do przetargu jednego udziału 1/2 powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania udziału to jest 6 800,00 zł, zaś licytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania całej nieruchomości tj. 13 600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto  komornika: Bank Zachodni WBK SA 3 O. w Koszalinie 40 1500 1096 1210 9008 8957 0000, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.