Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Marcin Sobuś

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 31,40 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 14:20
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 7012/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Armii Krajowej
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 14:20

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w  Głogowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. 31,40 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 5-kondygnacyjnym, podpiwniczonym na IV piętrze. Lokal ten składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Nieruchomość ta położona jest w Głogowie przy ul. Armii Krajowej 17H/14 i posiada założoną  księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00065373/9 i stanowi własność dłużnika:

(…)

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 80 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:   60 000,00  zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej do dnia 6.12.2016 r., na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247,

podając na dowodzie wpłaty, iż jest to rękojmia do sprawy: KM 7012/15.

Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 22 22