Komornik Sądowy przy SR w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska

ogłasza licytację na Nieruchomości o pow. 1,2800 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 14:50
Cena wywoławcza: 19 733,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 82/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Spławy
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska (tel. (81) 827 23 15) ogłasza, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 14:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim mającego siedzibę przy ul. Stary Rynek 46, w sali nr III, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

2/3 niewydzielonej części nieruchomości w postaci dz. nr ewid. 1179 o pow. 1,2800 ha, stanowiącej grunty klasy RIVb, RIVa, RVI i ŁIV,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 24-340 Józefów nw. Spławy,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LU1O/00005291/5].

 

Suma oszacowania wynosi 29 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 960,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (81) 827 23 15