Komornik Sądowy przy SR w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska

ogłasza licytację na Nieruchomości zalesione

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 13:45
Cena wywoławcza: 18 682,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 41/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Emilcin, Wólka Komaszycka
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska (tel. (81) 827 23 15) ogłasza, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 13:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim mającego siedzibę przy ul. Stary Rynek 46, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci dz. nr ewid. 135 o pow. 0,2300 ha stanowiącej las (LsV), położonej w miejscowości Emilcin, gm. Opole Lubelskie, dz. nr ewid. 44 o pow. 0,8300 ha, stanowiącej las (LsV), łąki trwałe (ŁVI), pastwiska trwałe (PsV) i grunt orny (RV), położonej w miejscowości Wólka Komaszycka, gm. Opole Lubelskie, pow. łącznej 1,0600 ha,

należącej do dłużnika: (…),

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LU1O/00061520/0].

 

Suma oszacowania wynosi 24 910,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 682,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 491,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (81) 827 23 15