Komornik Sądowy przy SR w Siedlcach Hanna Domaszczyńska

ogłasza licytację na Działki gruntu nr 878 i 881/2 o łącznej pow. 0,6120 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 09:00
Cena wywoławcza: 1 191 300,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 66/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Huszlew
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Hanna Domaszczyńska, Kancelaria –   Siedlce, ul. B-pa Świrskiego 43A/6, tel. (25) 632 37 99, zawiadamia na podstawie art. 953 w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. B-pa Świrskiego 17, w sali rozpraw nr 1, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Huszlew 77A, gm. Huszlew, składającej się z działek gruntu nr 878 i 881/2 o łącznej pow. 0,3120 ha, budynku handlowo-usługowego z częścią mieszkalną, posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach zs. w Łosicach nr KW SI2S/00020443/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 588 400,00 zł.

Cena wywołania wynosi 1 191 300,00 zł.

Rękojmia 158 840,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kancelarii komornika dzień przed licytacją w gotówce lub potwierdzenie przelewu dokonanej wpłaty na konto komornika w:

PKO BP O. Siedlce nr 65 1020 4476 0000 8202 0016 8393.

Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 632 37 99