Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Konrad Chęciński

ogłasza licytację na Udział 24/32 w zabudowanej działce

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 09:00
Cena wywoławcza: 345 712,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 517/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Strzałkowska
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Konrad Chęciński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 24/32 dłużniczki (…) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z wbudowanym garażem oraz altaną ogrodową stanowiącą od gruntu odrębną nieruchomość należącą do położonej: 71-730 Szczecin, ul. STRZAŁOWSKA 18B, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00076403/0.

 

Suma oszacowania wynosi 460 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 345 712,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 46 095,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Szczecinie 73 1090 2268 0000 0001 2404 4302

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (uznanie rachunku bankowego komornika powinno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg). 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.