Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic

ogłasza licytację na Działki – Wielgolas Duchnowski

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 10:00
Cena wywoławcza: 230 290,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 930/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wielgolas Duchnowski
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 grudnia 2016  r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Nieruchomość składa się z dwóch działek:

- działka 425/1 o pow. 0,81 ha,

- działka 425/2 o pow. 0,67 ha.

Działka 425/1 posiada kształt zbliżony do prostokąta o średnich wymiarach 40,00 m szerokości i 200,00 m długości. Całą szerokością przylega do drogi wiejskiej nieutwardzonej, łączącej wsie Kąck i Górki, z której to drogi jest wjazd na nieruchomość. W poprzek działki od strony drogi wiejskiej przebiega linia napowietrzna energetyczna wysokiego napięcia 110 kV. Działka nie posiada uzbrojenia w wiejską infrastrukturę techniczną jak woda, energia elektryczna, kanalizacja. W opracowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt ten położony jest w strefie z przeznaczeniem na usługi Up (oświata, kultura, administracja, rekreacja itp.).

Działka 425/2 posiada kształt zbliżony do prostokąta o średnich wymiarach 30,00 m szerokości i 200,00 m długości. Całą szerokością przylega do drogi wiejskiej nieutwardzonej, łączącej wsie Kąck i Górki oraz całą długością do drogi polnej. Grunt zalesiony – stanowi las, wskaźnik szacunkowy gruntu w m3 drewna z 1 ha 24 m3/ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w strefie R – uprawy rolne, leśne i ogrodnicze.

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów. Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00064248/1.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 307 054,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 230 290,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 30 705,40 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię można wpłacać na konto komornika:

PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003, Nr 64 poz. 592 z późn. zm., oraz ustawy z dnia  14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych  ustaw Dz. U. z dnia 2016 poz. 585.