Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic

ogłasza licytację na Działka niezabudowana o pow. 0,0316 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 10:00
Cena wywoławcza: 24 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 23/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Warszawska
Miasto: Okuniew
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 grudnia 2016  r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1807/3, obręb nr 19-Okuniew. Powierzchnia działki wynosi 0,0316 ha. Działka w kształcie prostokątnym o średnich wymiarach 20 m długości i 14 m szerokości. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, dojazd przez działki sąsiednie od drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada możliwość przyłączony: media w drodze i sąsiedztwie działki (prąd, woda, kanalizacja, gaz).

Nieruchomość położona jest w miejscowości Okuniew, ul. Warszawska, gm. Halinów.

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00081419/6.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 32 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 24 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości łącznie, tj. 3 200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię można wpłacać na konto komornika:

PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003, Nr 64 poz. 592 z póź. zm., oraz ustawy z dnia  14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych  ustaw Dz. U. z dnia 2016 poz. 585.