Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Zbigniew Kowalczyk

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 49,99 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 14:00
Cena wywoławcza: 8 884,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 505/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Górzyn
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk (tel. (76) 841 51 00) ogłasza, że dnia

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławskiej 3, w sali nr  III, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości  stanowiącej: działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 249/49 o pow. 0,0094 ha zabudowaną budynkiem gospodarczym w stanie surowym otwartym o pow. zab.  54,34 m2 i pow. użyt. 49,99 m2 (współczynnik zabudowy wynosi 58%), położonej: 59-307 Lisiec, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr KW 23299 [NKW: LE1U/00023299/3].

 

Suma oszacowania wynosi 13 326,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  8 884,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 333,00 zł. Rękojmię należy wpłacić   gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić  na konto  Komornika: PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 1020 3017 0000 2102 0157 5513, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy KM 505/15 i inne”).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 841 51 00.