Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 60,80 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 09:00
Cena wywoławcza: 152 400,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1569/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Brzeska
Miasto: Oława
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1O/00040692/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie  Andrzej Paluszek   (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w  budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego  składającego się z  4 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju o podanej w księdze wieczystej pow. 60,80 m2 (rzeczywista powierzchnia netto lokalu ustalona na podstawie pomiarów wykonanych przez biegłego w trakcie opisu wynosi: 61,83 m2), należącego do dłużnika: (…), położonego: 55-200 Oława, ul. Brzeska 1/2, dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1O/00040692/3.  

Z  własnością lokalu związany jest udział 396/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 66/6 (am-6) i częściach wspólnych budynku opisanych w KW 15619.

 

Suma oszacowania wynosi 203 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   152 400,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 20 320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu

o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić  w kasie kancelarii lub na konto  komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99