Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach

ogłasza licytację na Działka o łącznej pow. 0,8700 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 08:45
Cena wywoławcza: 59 954,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 973/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Belno
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 grudnia 2016 roku o godz. 8:45

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XVI odbędzie się:

 

DRUGA    LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 86 o łącznej powierzchni użytkowej 0,8700 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 62,20 m2, budynkiem stodoły o powierzchni użytkowej 49,79 m2, budynkiem obory o powierzchni użytkowej 18,83 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 4,05 m2, położonej w miejscowości Belno, gmina Zagnańsk, stanowiącej własność dłużniczki: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00142610/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 89 931,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 59 954,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  8 993,10 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość, tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły  oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji jest nieruchomością rolną i podlega przepisom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.).