Komornik Sądowy przy SR w Żninie Mariola Anna Krysztofiak

ogłasza licytację na Grunty orne o pow. 0,0820 ha oraz 0,0784 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 11:10
Cena wywoławcza: 25 400,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 705/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kasztanowa
Miasto: Żnin
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żninie Mariola Krysztofiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 11:10

 

w Sądzie Rejonowym w Żninie, pl. Wolności 17, sala nr 11, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

działek nr 1300/7 oraz 1300/17

położonych w Żninie przy ul. Kasztanowej,

dla których Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą KW BY1Z/00003490/0.

 

Działkę nr 1300/7 stanowią grunty orne klasy III a o powierzchni 0,0820 ha,

działkę nr 1300/17 stanowią grunty orne klasy III a o powierzchni 0,0784 ha,

działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Cena szacunkowa BY1Z/00003490/0 – działki nr 1300/7 wynosi: 39 800,00 zł.

Cena wywołania BY1Z/00003490/0 – działki nr 1300/7 wynosi: 26 533,33 zł.

Przystępujący do licytacji powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. 3 980,00 zł.

 

Cena szacunkowa BY1Z/00003490/0 – działki nr 1300/17 wynosi: 38 100,00 zł.

Cena wywołania BY1Z/00003490/0 – działki nr 1300/17 wynosi: 25 400,00 zł.

Przystępujący do licytacji powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. 3 810,00 zł.

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA INOWROCŁAW nr 43 1020 1505 0000 0602 0009 0159,

na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją lub wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się w Żninie przy ul. 700-lecia 41, pokój nr 24. Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (52) 302 04 19