Komornik Sądowy przy SR w Krośnie Marcin Marczak

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. 0,5500 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 10:00
Cena wywoławcza: 567 900,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1434/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Targowiska
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak (tel. (13) 436 76 18, fax (13) 431 14 97) ogłasza, że dnia  

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej:  38-423 Targowiska, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 91833 [NKW KS1K/00091833/5] działka 138, 141/3, 142/3, 146/6 o łącznej pow. 0,5500 ha.

 

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest obiektami produkcyjno-magazynowymi, nieczynnej od kilku lat huty szkła o  łącznej pow. użyt. = 1 821,05 m2 oraz stalową dobudowaną wiatą o pow. użyt. = 1 685,80 m2. Wszystkie działki gruntowe w terenie tworzą jedną zagospodarowaną całość. Mają one kształt wydłużonego prostokąta. Nieruchomość jest uzbrojona w prąd, gaz oraz wodę z dwóch własnych studni. Kanalizacja sanitarna z budynków odprowadzona jest do bezodpływowego zbiornika. W dniu oględzin instalacje elektryczna, gazowa i wodna nie były czynne.

W skład wycenionej nieruchomości wchodzą:

główny budynek produkcyjny wraz z dobudowanymi przy nim obiektami magazynowymi,

parterowy budynek piętrowy,

obiekt magazynowy usytuowany środowej części nieruchomości.

 

 Suma oszacowania wynosi 757 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 567 900,00 zł + 23% podatku VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 75 720,00.

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51 1500 1490 1214 9003 4282 0000.

Kwota rękojmi winna znajdować się na ww. rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 436 76 18