Komornik Sądowy przy SR w Krośnie Marcin Marczak

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. 0, 0900 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 09:45
Cena wywoławcza: 10 425,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1434/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Targowiska
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak (tel. (13) 436 76 18, fax (13) 431 14 97) ogłasza, że dnia  

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 9:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12, w sali 204 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 38-423 Targowiska, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 91834 [NKW KS1K/00091834/2] działka 141/2, 141/2, 143/5 o łącznej pow. 0,0900 ha.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi drogę dojazdową  do zabudowanych nieruchomości. Działki te bezpośrednio przylegają do siebie, mają łącznie wąski oraz wydłużony kształt. Są one na całej długości utwardzone żelbetonowymi płytami drogowymi. Utwardzona nawierzchnia drogi wynosi 128,00 m x 6,00 = 768,00 m2. W ewidencji gruntów jako użytek w całości wpisana jest droga.

 

 Suma oszacowania wynosi 13 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 390,00.

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51 1500 1490 1214 9003 4282 0000.

Kwota rękojmi winna znajdować się na ww. rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 436 76 18.