Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,7620 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 13:55
Cena wywoławcza: 26 631,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 18/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Władysław
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 13:55

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydziale VI Cywilnym z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali B-125 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Władysław, gm. Iwanowice, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 18 o pow. 0,7620 ha, obręb 19. Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie księga wieczysta nr KR1S/00011087/0. Właścicielem nieruchomości jest (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 35 509,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 26 631,75 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 3 550,90 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację albo w gotówce w kancelarii komornika albo przesłać na rachunek bankowy Komornika nr: 97 8619 0006 0030 0025 8052 0001, najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KMP 18/12 i inne lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE
(12) 414 38 27 wew. 92